top of page

home

art as language of the senses

"The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom)

About my work: "Study of the Invisible". "Only true love is forever."

jmwa_210804

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car with drawing material and tent, working in different locations in the South of Europe, ... a snapshot of things that were and are inspiring my drawn and painted dialogue with and creation of the world: my connected shaping of emotional depth and working on meaningful relationships with visual materials, tools and resources. 

In September 2016 I stopped all other professional activities to devote myself fully to my work, to freely and meaningfully create depth in its true meaning, using languages/metaphors as tools. Aimed at deepening and broadening the world as a progressing story by adding new sensory layered design: creation as an endless, individual, connected and liberating process. Developing the conditions and the skills in which art can adhere and take shape.

Paintings and drawings that can be regarded as 'finished' on the one hand and that are inviting to continue working on the other. A human, meaningful, simple labour, working for my 'glocal' company "dreams and thoughts" which I officially founded on February the 1st, 2023 as an independent professional visual artist. A life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in my small studio and the few months a year when I work in the south of Europe. Functioning in a world where I hope to be able to show my works regulary, to give them the wings to do their job and fly out to the senses and the hearts in a world that feels more and more dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving and politically sick and sometimes frightening.

kunst als taal van de zintuigen

"Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver."

(Chinese wijsheid)

Over mijn werk: "Studie van het onzichtbare." "Alleen de ware liefde is voor altijd."

apteml

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïnproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met mijn wagen, tekenmateriaal en tent, werken op verschillende locaties in het zuiden van Europa, ... een momentopname van dingen die inspirerend waren en zijn voor mijn geschilderde en getekende dialoog met en creatie van de wereld: mijn verbonden vormgeven van emotionele diepte en werken aan betekenisvolle relaties met beeldende materialen, gereedschappen en middelen.

In september 2016 stopte ik alle andere beroepsactiviteiten om mij volledig aan mijn werk te wijden, om vrij en betekenisvol diepte in zijn ware betekenis te creëren, met talen/metaforen als gereedschap. Gericht op het verdiepen en verbreden ervan als voortschrijdend verhaal via het toevoegen van nieuwe zintuiglijke gelaagde vormgeving: creatie als een eindeloos, individueel, verbonden en bevrijdend proces. De voorwaarden en de vaardigheden ontwikkelen waarin kunst zich kan hechten en vorm kan krijgen.

Schilderijen en tekeningen die enerzijds als 'af' beschouwd kunnen worden en die anderzijds uitnodigend zijn om verder aan het werk te gaan. Een menselijke, zingevende, eenvoudige arbeid, werken voor mijn fictief 'glokaal' bedrijf "dromen en gedachten" dat ik op 1 februari 2023 als onafhankelijk beeldend kunstenaar officieel han opgericht. Een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in mijn klein atelier en van de paar maanden per jaar wanneer ik werk in het zuiden van Europa. Functionerend in een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tonen, ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen en uit te vliegen naar de zintuigen en de harten in een wereld die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend, politie verziekt aanvoelt, en soms beangstigend aanvoelt.

bottom of page