home

about my visual art

Mystery is what enlightens knowledge (René Magritte)

In September 2016 I decided to devote myself completely to my artistic work, what I used to do sporadically during my professional career, and I founded my fictional glocal company "Dreams and Thoughts" / "Dromen en Gedachten".

After three years of work, the references to recognizable figuration dissappeared from my paintings and drawings, occasionally a three-dimensional element appeared and visual themes emerged  which I explored more in series. During a stay in Italy in 2019, I discovered the general meaning of the term "proposition" in philosophy and logic. As a description of my visual artwork, this discovery was a recognition and early September 2019 I decided to include the term "proposition" in the name of most of my works.

As an artist I strongly doubt that things have an essence in them waiting to be discovered by us. I rather feel as if we humans, are those who need to create essence over and over, to realise ourselves, to exist creatively ... with languages / metaphors as tools.

"A proposition is a term in philosophy and logic. It is a sentence which says something is true or false. The sentence must be an meaningful statement. It must be possible to decide whether the proposition is true or not.

It is possible to express the same proposition in many ways, because a proposition is concerned with meaning, not with the mode of expression." (Wikipedia)

over mijn beeldende kunst 

Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect

In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden, waar ik tijdens mijn beroepsloopbaan sporadisch mee bezig was, en ik richtte mijn fictief glokaal bedrijf op "Dromen en Gedachten" / "Dreams and Thoughts".

Na drie jaar werken verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, af en toe diende zich een driedimensionaal element aan en er ontstonden beeldende thema's die ik meer in reeksen verkende. Tijdens een verblijf in Italië in 2019 ontdekte ik de algemene betekenins van het begrip "propositie" in de filosofie en logica. Als beschijving van mijn beeldend werk was deze ontdekking een herkenning en begin september 2019 besliste ik het begrip "propositie" in de titel van de meeste van mijn werken op te nemen.

Als kunstenaar twijfel ik er sterk aan dat de dingen een essentie in zich dragen die wacht om door ons ontdekt te worden. Eerder voel ik dat wij mensen diegenen zijn die nood hebben om steeds weer essentie te creëren om onszelf te realiseren en creatief te bestaan ... met talen / metaforen als gereedschappen.

"Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt." (Wikipedia)

Webdesign, text, all artwork and images: © Marc Goddefroy / Ghent, Belgium

  • Black LinkedIn Icon