home

about my visual art

"The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom)

 "Mystery is what enlightens knowledge." (René Magritte)

six variations_6.1.5
variation on 5 (5x3)_5.3

In September 2016 I decided to devote myself completely to my artistic work, what I used to do more sporadically during my professional career, and I founded my fictional glocal company "Dreams and Thoughts" / "Dromen en Gedachten".

After three years of work, the references to recognizable figuration dissappeared from my paintings and drawings, occasionally

a three-dimensional element appeared and visual themes emerged  which I explored more in series. During a stay in Italy in 2019, I discovered the term "proposition" in philosophy and logic, and I started using it regulary in the title of my works.

Wikipedia: Proposition

 

Experiences and wonder, feelings, intuition, geometric research, the research into the structure of rhythmic and melodic linearity of sound, improvised and composed music, musical notation, poetry and literature, city trips and long journeys with my car, drawing material and tent are essential in my creative proces. With the aim of creating emotional depth through materials, structures and intuition, harmonies and contrasts, colors and tones, ...

I feel the urge to create depth in its true meaning as a human being, to add it to the story of our world and in this way to exist meaningfully and creatively, with languages / metaphors as tools. Not focused on understanding the world as a given, but on the joy in its permanent creation as a story. Creation as an individual and connected process. Not understanding the meaning and abstraction behind things, but the creation of our permanently changing truth about them.

over mijn beeldende kunst 

"Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver."

(Chinese wijsheid)

"Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect."

six variations_6.1.4

In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden, waar ik tijdens mijn beroepsloopbaan meer sporadisch mee bezig was, en ik richtte mijn fictief glokaal bedrijf op "Dromen en Gedachten" / "Dreams and Thoughts".

Na drie jaar werken verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, af en toe diende zich een driedimensionaal element aan en er ontstonden beeldende thema's die ik meer in reeksen verkende. Tijdens een verblijf in Italië in 2019 ontdekte ik de het begrip "propositie" in de filosofie en logica, en ben ik deze regelmatig op in de titel van mijn werken beginnen gebruiken.

Wikipedia: Propositie

Ervaringen en verwondering, gevoelens, intuïtie, geometrisch onderzoek, het onderzoek naar de structuur van ritmische en melodische lineariteit van geluid, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek, muzieknotatie, poëzie en literatuur, citytrips en lange reizen met mijn auto, tekenmateriaal en tent zijn essentieel in mijn creatief proces. Met als doel het creëren van emotionele diepte via materialen, structuren en intuïtie, harmonieën en contrasten, kleuren en tonen, ...

Ik voel de drang om als mens diepte in zijn ware betekenis te creëren, deze aan het verhaal van onze wereld toe te voegen en op deze wijze betekenisvol creatief te bestaan, met talen / metaforen als gereedschap. Niet gefocust op het begrijpen van de wereld als gegeven, maar op het plezier in de permanente creatie ervan als verhaal. Creatie als individueel verbonden proces. Niet het begrijpen van de betekens en abstractie achter de dingen, maar wel de creatie van onze permanent veranderende waarheid over hen.