home

about myself as an artist, my visual art, and propositions

Mystery is what enlightens knowledge (René Magritte)

"A proposition is a term in philosophy and logic. It is a sentence which says something is true or false. The sentence must be an meaningful statement. It must be possible to decide whether the proposition is true or not.

It is possible to express the same proposition in many ways, because a proposition is concerned with meaning, not with the mode of expression." (Wikipedia)

As a visual artist, as long as I remember, I am interested in art and its creators. I followed graphic education until my 18th and studied painting in the studio of Dan Van Severen in higher art education. Besides being an artist, I was a restorer of plaster and wall paintings, I worked as a graphic teacher and had several coordinating and a management job in education: mainly in graghic and art education (visual arts and performing arts). In September 2016 I decided to devote myself completely to my artistic work.

After three years of work, the references to recognizable figuration dissappeared from my paintings and drawings, occasionally a three-dimensional element appeared and visual themes emerged  which I explored more in series. During a stay in Italy my attention went through literature to the concept of the idea "proposition" in philosophy and logic. As a description of my visual artwork, this discovry was a recognition and early September 2019 I decided to include the term "proposition" in the name of my work/metaphores. In November 2019, I gave my fictional glocal art company the name: "Art and propositions, dreams and thoughts" or "Kunst en proposities, dromen en gedachten".

over mijzelf als kunstenaar, mijn beeldende kunst 
en proposities

Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect

"Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt." (Wikipedia)

Als beeldend kunstenaar ben ik, zolang ik mij herinner, geïnteresseerd in kunst en mensen die dit maken. Ik volgde een grafische opleiding in het secundair onderwijs en studeerde schilderkunst in het atelier van Dan Van Severen in het hoger kunstonderwijs. Naast kunstenaar werkte ik als restaurateur van pleisterwerk en muurschilderingen. Ik was leraar grafische vakken en had verschillende coördinerende en een directiefunctie in het grafisch- en het kunstonderwijs (beeldende kunsten en podiumkunsten). In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden.

Na drie jaar werken verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, af en toe kwam een driedimensionaal element aan bod en er ontstonden beeldende thema's waarrond ik meer in reeksen werkte. Tijdens een verblijf in Italië ging mijn aandacht via literatuur naar het begrip "propositie" in de filosofie en de logica. Als beschijving van mijn beeldend werk was deze ontdekking een herkenning en begin september 2019 besliste ik het begrip "propositie" in de naam van werken/metaforen op te nemen. In november 2019 gaf ik mijn fictief glokaal kunstbedrijf de naam: "Kunst en proposities, dromen en gedachten" of "Art and propositions, dreams and thoughts".

Webdesign, text, all artwork and images: © Marc Goddefroy / marcgoddefroy.com

  • Black LinkedIn Icon