home

about my visual art

"Mystery is what enlightens knowledge." (René Magritte)

"Music is liquid architecture. Architecture is frozen music." (Goethe)

In September 2016 I decided to devote myself completely to my artistic work, what I used to do more sporadically during my professional career, and I founded my fictional glocal company "Dreams and Thoughts" / "Dromen en Gedachten".

After three years of work, the references to recognizable figuration dissappeared from my paintings and drawings, occasionally

a three-dimensional element appeared and visual themes emerged  which I explored more in series. During a stay in Italy in 2019, I discovered the term "proposition" in philosophy and logic, and I started using it regulary in the title of my works.

Wikipedia: Proposition

 

As an artist I strongly doubt that things have an essence in them waiting to be discovered by us. I rather feel as if we humans, are those who need to create essence over and over, to realise ourselves, to exist creatively ... with languages / metaphors as tools.

 

Experience and wonder, feelings, intuition, geometric research, the research into the structure of rhythmic and melodic linearity of sound, improvised and composed music, and musical notation, poetry and literature, city trips and long journeys with my car, drawing material and tent are ressential in my creative proces. These sources are sometimes also recognizable in the name.

over mijn beeldende kunst 

"Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect."

"Muziek is vloeibare bouwkunst. Bouwkunst is bevroren muziek." (Goethe).

In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden, waar ik tijdens mijn beroepsloopbaan meer sporadisch mee bezig was, en ik richtte mijn fictief glokaal bedrijf op "Dromen en Gedachten" / "Dreams and Thoughts".

Na drie jaar werken verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, af en toe diende zich een driedimensionaal element aan en er ontstonden beeldende thema's die ik meer in reeksen verkende. Tijdens een verblijf in Italië in 2019 ontdekte ik de het begrip "propositie" in de filosofie en logica, en ben ik deze regelmatig op in de titel van mijn werken beginnen gebruiken.

Wikipedia: Propositie

Als kunstenaar twijfel ik er sterk aan dat de dingen een essentie in zich dragen die wacht om door ons ontdekt te worden. Eerder voel ik dat wij mensen diegenen zijn die nood hebben om steeds weer essentie te creëren om onszelf te realiseren en creatief te bestaan ... met talen / metaforen als gereedschappen.

Ervaringen en verwondering, gevoelens, intuïtie, geometrisch onderzoek, het onderzoek naar de structuur van ritmische en melodische lineariteit van geluid, geïmproviseerde of gecomponeerde muziek en van muzieknotatie, poëzie en literatuur, citytrips en lange reizen met mijn auto, tekenmateriaal en tent zijn essentieel in mijn creatief proces. Ook deze bronnen zijn soms herkenbaar in de namen.

Webdesign, text, all artwork and images: © Marc Goddefroy / Ghent, Belgium

  • Black LinkedIn Icon